MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELEC, OKRES TACHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kritéria pro školní rok 2018/2019 pro přijímání k předškolnímu vzdělávávní:

 

Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ( v souladu se zákonem 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů):

 

 

1.           Budou přijaty všechny děti s povinným předškolním vzděláváním a OŠD ze spádové oblasti, děti 4leté ze spádové oblasti a děti 3leté ze spádové oblasti.

 

2.           Děti z ostatních spádových oblastí podle věku (přednostně děti pětileté, poté čtyřleté a nakonec tříleté) dle kapacity mateřské školy.

 

 

 

Do spádové oblasti Kostelec patří děti z obcí Lšelín, Nedražice, Ostrov u Stříbra, Popov, Vrhaveč.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte, dokladu podle §50/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (povinné očkování) a podle pravidel stanovených Školním řádem Mateřské školy Kostelec.

Ve správním řízení mohou být přijaty podle kapacitních možností školy i děti neplně tříleté, které dovrší věku tří let do konce kalendářního roku 2018 (děti narozené do 31. 12. 2015).

Podle kapacitních možností mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i děti z jiné spádové oblasti (viz kritéria výše).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

 

V Kostelci, 12. 4. 2018

Marie Benediktová, ředitelka mateřské školy

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Akce listopad!

14.11.2018 12:25
  • Výukový program Ekocentra Tymián den 21. 11. 2018 od 8 hodin s názvem "Skřítci Pozimníčci" na zahradě MŠ.
  • "Vánoční fotografování" dětí 30. 11. 2018 od 8 hodin. Maminky se mohou zúčastnit.

—————

Volné místo!

31.08.2018 15:21

    Nabízíme uvolněné místo pro dítě předškolního věku v naší mateřské škole Kytička v Kostelci.

Více informací na telefonu 374 695 177 nebo 728 260 959.

—————

Skřítek Radovan!

29.03.2018 15:01

    Patronem zahrady v Kytičce se stal zahradní skřítek Radovan, který se narodil u paní Kovářové z Kostelce. Ta již vytvořila místního vodníka a hejkala. Radovan se opravdu povedl a my paní Kovářové velmi děkujeme!!!!! Máme z něho radost a moc se nám líbí! Foto ve fotogalerii.


—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————