MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELEC, OKRES TACHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DOMATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání v mateřské škole v případě , kdy počet žádostí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje pravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinnéškolní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

Podle ustanovení § 34a odst. 2 zákona 561/2004 Sb. školský zákona jsou k předškolnímu vzdělávání vždy přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Zákonný zástupce je povinen oznámit způsob plnění povinného předškolního vzdělávání.

Povinná předškolní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná předškolní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k trvalému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 II.

Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:

1. děti ze školského obvodu, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je předškolní vzdělávání  povinné a děti budou přijaty vždy

2. pro školní rok 2017/2018 budou upřednostněny děti, které dovrší do 31. 8. 2017 čtyř let ze  školského obvodu mateřské školy (jak stanovuje školský zákon)

3. trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu

4. věk dítěte

5. individuální situace dítěte - dítě je přihlášeno k celodenní docházce

                                          - MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

IV.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Tomuto věku jsou uzpůsobeny podmínky i program vzdělávání. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, může ředitelka přijmout výjimečně i dítě, které věk tří let ještě nedovršilo (přednost ovšem mají děti starší). Dítě je ovšem přijímáno za stejných podmínek, jako děti starší. Rodiče, kteří požadují přijetí mladšího dítěte, by měli zvážit, zda je dítě pro docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé (schopné vzdělávání podle školního vzdělávacího programu mateřské školy).

Pro přijímání dvouletých dětí nemá Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace, vytvořené vhodné podmínky.


V Kostelci, 22. 3. 2017                                                           
                 

............................................

  BenediktováMarie

   ředitelka školy

 Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Bubnování dětí s rodiči!!

13.03.2018 07:40

V rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Kostelec" tzv. šablon Vás zveme na:

"Bubnování dětí a rodičů" pod vedením Radka Jareše. Bubnování se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 do 16.00 hodin ve druhé třídě MŠ. V případě slunečného počasí na zahradě MŠ.

Těšíme se!!

—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————