Směrnice

 

Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace

 

Směrnice ředitelky školy o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

1.Mateřská škola v Kostelci, okres Tachov, příspěvková organizace vybírá úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole podle ustanovení § 6 vyhlášky MŠMT ČR č.43/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (Školský zákon).

 

2. Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte zpětně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce.

 

Úplata je stanovena takto:

a)      úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 300,- Kč na jeden měsíc a jedno dítě

 

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle

 § 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až §43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost doloží ředitelce školy.

 

4. Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitelka na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 

5. V souladu s odst.2, § 123 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením.

 

6. Pokud bude mateřská škola uzavřena po celou dobu hlavních prázdnin, bude úplata za tyto měsíce snížena na polovinu.

 

7. Úplata je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíc na BÚ mateřské školy, pokud si plátce s ředitelkou nedohodne jiný termín.

 

 

Tato směrnice vchází v platnost dnem jejího vydání, tj. 1. 9. 2016

Marie Benediktová, ředitelka školy

                                                          

 

 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Prosinec v Kytičce!

05.12.2017 07:47

5. 12. Mikulášská nadílka

11. 12. "Tvořivé odpoledne s Ivou" - od 16.00 hodin v první třídě

18. 12. Vánoční posezení s rodiči - od 16.00 hodin v první třídě

21. 12. Vánoční pohádka divadélka Dráček v 11.00 hodin

22. 12. Vánoční nadílka a slavnostní oběd


—————

Velké poděkování!!!

27.11.2017 16:32

Jménem Mateřské školy  v Kostelci děkuji paní Veronice Urbanové za nápad a organizaci prodeje vánočních výrobků při rozsvěcení vánočního stromu v Kostelci dne 27. 11. 2017.Na akci se podílela i asistentka pedagoga paní Eva Feifrlíková a paní učitelka Ivana Vodičková. I jim patří poděkování!Díky patří i všem rodičům za výrobky, které s dětmi vyrobili a které se na trhu prodaly. Znovu jste nám ukázali, jak jste tvořiví a zruční, máte náš obdiv!!!!

Paní Veronika Urbanová předala ředitelce školy částku ve výši 8 154,00 Kč!!!!! O předání byla sepsána darovací smlouva se souhlasem zřizovatele.Finanční prostředky se použijí dle potřeby na činnost mateřské školy.


—————

Nabídka pracovního místa!!

21.04.2017 13:52

Mateřská škola přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na zástup za mateřskou dovolenou. Tel. kontakt: 728260959 nebo email: skolka.kostelec@seznam.cz, kontaktní osoba: Marie Benediktová.

—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————